Het klinkt zo cliché, samen kom je verder dan alleen, maar het is toch zo waar! Daarom ben ik met mijn Stichting In Eigen Kracht ook partnerships aangegaan en ben ik trots ambassadeur van verschillende initiatieven. Lees hier over zij die het verschil maken.

AANDACHT VOOR PESTEN

Ambassadeur & Gastspreker

Via de Stichting Aandacht voor Pesten, waarvan ik ambassadeur ben, geef ik lezingen, trainingen en projecten op scholen. Achter elke Pester en Gepeste zit een mooi persoon die aandacht verdient, achter elk gedrag zit een verhaal. Als gastspreker wil ik samen met u de aandacht besteden aan dit actuele onderwerp en bied ik u inspiratie, inzichten, (h)erkenning en tips. Elk bezoek is maatwerk en wordt naar wens en de situatie aangepast. Begeleiding en inzichten zijn er zowel voor de leerlingen en ouders als voor de leerkrachten. Gastlessen, ouderavonden, themabijeenkomsten: kijk op de website van @Stichting Aandacht voor Pesten voor de vele mogelijkheden.

MUSUEM OF HUMANITY

Ambassadeur, spreker en trainer

“Wij geloven in de schoonheid en waarde van ieder mens”

Welkom bij Museum of Humanity

Wij geloven in de schoonheid en waarde van ieder mens. Als iedereen daarvan overtuigd raakt veranderen we samen de wereld. Om het in de woorden van initiatiefnemer Ruben Timman te zeggen: ‘We zijn geen museum, maar een beweging. Met scheppingskracht kunnen we de wereld positief beïnvloeden.’

Sinds de opening in 2019 bezochten duizenden bezoekers het museum in Zaandam. Ook ontstaan er in binnen- en buitenland pop-up-exposities, zoals in het Duitse Warburg (2019) en Ahlen (zomer 2021). Daarnaast bieden we – via School of Humanity – educatieve programma’s aan voor scholieren en groepen. Dit alles ontstond tijdens een droom van Ruben in 2001. Lees dat verhaal hier.

Heleen geeft naast interactieve lezing voor deze organisatie ook haar bijdrage als trainer aan de projecten die Museum of Humanity biedt aan scholen.

School of Humanity wil scholieren en studenten inspireren en uitdagen om zichzelf en de ander als mooi en waardevol te zien. Zo zorgen we samen voor een mooiere wereld.

Met onze educatieve programma’s laten we deelnemers anders kijken naar zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. We gebruiken verschillende creatieve (kunst) vormen, waarbij onze portretten en verhalen altijd een centrale rol spelen. Het hart van Museum of Humanity zijn de duizenden portretten die documentair fotograaf Ruben Timman sinds 2001 heeft gemaakt. Wij geloven dat ieder mens prachtig is – een meesterwerk om waardig in beeld te brengen.

MENSENBIEB

Ambassadeur en spreker als ‘levend’ boek

“Laat je verrassen door een gesprek”

De Mensenbieb is een bibliotheek van mensen. Bij ons ‘leen’ je levende boeken. De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Denk aan een transgender persoon, veganist, imam of vluchteling. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.

UBUNTU ACADEMY

Partnership

UbuntuAcademy gelooft in de kracht van het verschil. Met ontwikkeltrajecten op maat voor gemeenten, scholen en bedrijven rondom burgerschap, persoonsvorming en sociaal ondernemerschap stimuleert UbuntuAcademy de dialoog tussen bewoners, jongeren en ondernemers met diverse achtergronden en denkbeelden.

Geïnspireerd op de Ubuntu filosofie en de Earth Charter waarden zorgen zij voor trajecten welke bijdragen aan een duurzame en vreedzame samenleving waar plek is voor een ieder in een omgeving waar je je mag blijven ontwikkelen en waar zorg is voor al wat leeft.

Vanuit Stichting In Eigen Kracht, werken we met UbuntuAcademy, Learning Journey, Stichting Emergo, Stichting Vreedzaam en Roof for Humanity samen aan meer wederzijds begrip en onderlinge verbondenheid, alsmede tot het creëren van nieuwe mogelijkheden van samen leven, samen leren en samen werken.

VLUCHTELINGEN WERK NEDERLAND

Spreker en Verbinder voor “Bekend maakt bemind

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

EARTH CHARTER

Vriend van & spreker

“Het Earth Charter is een integrale visie, een moreel kompas en een mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld.”

Vanuit de geschiedenis en ontstaan van Earth Charter mede door mijn vader ben ik ook betrokken als ‘Vriend” van Earth Charter

“Duurzaamheid begint bij jezelf”

STICHTING PAARD VERBINDT

Partnership

Stichting Paard Verbindt wil door middel van de positieve impact van en de omgang met het paard, de ‘weerbaarheid’, het zelfbewustzijn en de zelfstandigheid van mensen met een afstand tot de maatschappij verbeteren. Paarden zijn goed voor mensen en hebben een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid van de mens.

De Stichting richt zich op projecten waarbij mensen met een afstand tot de maatschappij toegang kunnen krijgen tot therapie en omgang met paarden. Ook stimuleert de Stichting onderzoek naar de invloed van het paard op het welzijn van de mens en naar de invloed van de mens op het welzijn van het paard.