Moeder aarde, hoe worden we weer uitgenodigd te blijven kijken door te mogen zien zien; ik zie jou….

Moeder zijn betekent niet voor mij moeder mogen zijn voor 3 heerlijke kinderen. Natuurlijk ook! Moeder zijn heeft voor mij de betekenis altijd blijven kijken vanuit een onvoorwaardelijke liefde. Ben jij wel of niet moeder, we zijn hier allemaal op aarde vanuit het moederhart. Alles wat leeft op aarde is er vanuit moeder natuur.

Moeders intuïtie gaat boven de wetenschap zei mijn moeder vroeger en ook de arts die ik toen sprak op een kritisch moment. Bijzonder als we in stilte durven luisteren en werkelijk kijken naar de natuur wat moeder aarde ons wil zeggen. Bijvoorbeeld nu, het Corona Virus, ongelofelijk wat dit virus bij de mensheid teweegbrengt.

Vooral veel angst, naast alle vele mensen die in quarantaine zijn gebracht, de vele ernstig zieken, de overledenen…afschuwelijk, de grote belasting in zorg, de economische klappen waar veel wordt afgelast, gebieden die op slot gaan. Alleen maar bewondering en diep respect voor degene die in de zorg werken, voor degene die het meest geraakt worden, voor degene die het woord moeten geven, voor degene die ingrijpende beslissingen moeten nemen en meer.

Zo goed waar werkelijk zorgvuldigheid wordt geboden met deze maatregelen! Ook hier wordt een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid en te blijven kijken naar het grotere geheel. Wanneer we dat doen, wat zien we dan. Het is uitermate knap hoe de mensheid zich heeft ontwikkeld, hoe de wetenschap, de technologie steeds knapper, slimmer, productiever wordt. Bijzonder knap wat tegenwoordig allemaal kan. Maar hoe ver gaan we en waar is de arrogantie van de mens dat we denken “het” te weten, dat we de macht kunnen pakken, dat we dat kunnen beheersen.

In alle grootsheid zijn we zo klein. De mensheid die, wanneer we dat beseffen, ook tijdelijk op aarde is. Het “weten” is zo klein dat dit onder een vergrootglas niet zichtbaar is. Waar de mens nog soort van in competitie gaat met de natuur, met moeder aarde, gebeurt dat waar de natuur zo machtig in is. Ook al wil je het niet horen …

De natuur geeft de mensheid flink op zijn donder met alle gevolgen. Het probleem nu is groots en dadelijk achteraf weer zo klein…. Maar lief mens, durf klein te zijn in alle grootsheid. Ga niet in competitie, leef in vrijheid waar vrijheid betekent dat we het goede mogen doen in dankbaarheid waar wij de aarde, de natuur nodig hebben en niet andersom.

Liefde gaat nooit failliet. Ga de natuur in, bewaar de rust voor jou en de ander. Neem de tijd voor dat wat bleef liggen, voor de creatieve bron in jou die mag gaan stromen. Kijk, kijk werkelijk om je heen en geef belangeloos waar mogelijk aan dat of degene die daar mee verder kan en een steun mag ontvangen in vertrouwen.

Leef bewust, vier het leven, ook jij bent hier vanuit Moeder Aarde.